Home
am en ru

Նորություններ

Քննարկվեցին մանկության հիմնախնդիրները 19.11.2014

«Մանկությունը երեխայի կյանքն է, ոչ թե կյանքին նախապատրաստվելու շրջան». Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթություն) մասնագիտության 2-րդ կուրսի մագիստրոսները ներկայացրին թեմայի հետ կապված հիմնախնդիրները, սեփական հետազոտության արդյունքները:

Թեքեյանն անգլերենով՝ ընթերցողի սեղանին 19.11.2014

 

Մանկավարժական համալսարանում այսօր կայացավ  անվանի գրող Վահան Թեքեյանի «Հատընտիր Քերթուածներ» գրքի անգլալեզու հրատարակության շնորհանդեսը, որին ներկա էր նաև գրքի գլխավոր խմբագիր Երվանդ Ազատյանը:


Title

Title